Hakkımızda

Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 31 Ekim 2016 tarih ve 29874 sayılı Resmi Gazete'de yönetmeliği yayınlanarak faaliyete geçmiştir. Merkezimizin çalışma ofisi/büroları Bodrum merkezde yer almaktadır.
Merkezimizde, kıyı alanlarını ilgilendiren sosyal, ekonomik ve ekolojik alanlarda farklı disiplinlerde her biri kendi alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı Yönetim Kurulu ile, üniversite dışı, kıyı alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların, özel sektör ve meslek odası temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurulu yer almaktadır.
>